آرایش الکترونی یون‌ها، مدرس: رضوان آخانی

160
160 بازدید
اشتراک گذاری
رسم آرایش الکترونی یون‌ها و مباحث مربوط به تبدیل یون به اتم و اتم به یون در این فیلم تدریس شده است؛ که مربوط به مباحث فصل اول شیمی د.هم و نکات مروبط به فصل اول شیمی یازدهم می‌باشد
pixel