ماهی بلنی جهنده: Alticus saliens

675
ماهی بلنی جهنده (Alticus saliens)، از بلنی‌های دندان‌شانه‌ای ساکن مناطق بین جزر و مدّی است. در بعضی منابع جزو ماهیان ایران طبقه‌بندی شده است. این ماهی توانایی زیست خارج از آب را دارد و با این کار، از شسته‌شدنش توسط جریان جزر و مدی جلوگیری می‌کند. غذای اصلی این ماهی جلبک است. در شکافها و چاله‌های داخل سنگ‌ها زندگی می‌کند و محدود به ناحیه ساحلی است. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Alticus-saliens.html
pixel