تحليل سوالات شيمی کنکور 97 رشته تجربی

116

در اين ويديو به تحليل و تشريح کامل 35 سوال شيمی کنکور 97 تجربی پرداخته شده است. همچنين در کنار تحليل سوالات به آموزش و بررسی نکات مهم کنکوری نيز پرداخته شده است. در اين ويديو هر سوال بصورت کامل بررسی شده که منبع بسيار مفيدی برای دانش آموزان کنکوری نظام جديد و نظام قديم محسوب می شود.

shimirghaemi
shimirghaemi 2 دنبال کننده