آموزش افزایش قد برنج

343
آموزش افزایش قد برنج | راهکارهایی وجود دارد تا بتوانیم با آن از حداکثر قد برنج استفاده کنیم. در این آموزش به چند نکته برای افزایش قد برنج اشاره شده. با ما همراه باشید. | instagram.com/gilanmark | www.gilanmark.com
جاندار
%94
کارگردان: پدرام پورامیری - حسین امیری دوماری مدت زمان: یک ساعت و 40 دقیقه
جاندار
pixel