علم تا ثروت (تولید چسب الکترود)

276

از مجموعه برنامه های «علم تا ثروت» شبکهٔ اول سیما، منبع: tv1.ir