بلیچینگ - سفیدکردن دندان | دندانپزشکی سیمادنت

2,675

سفید کردن دندان با لیزر صرفاً باید در دندانپزشکی و توسط متخصص انجام شود. ژل محافظ قبل از زدن عامل بلیچینگ روی لثه ها به کار برده می شود. عامل بلیچینگ مستقیماً روی دندان ها زده شده، سپس با لیزر گرم می شود تا تاثیرگذاری آن افزایش یابد. در این درمان از ژل سفید کننده قوی استفاده می شود که با لیزر فعال می شود و نتایجی چشمگیر و آنی را به ما می دهد. کلینیک تخصصی دندانپزشکی سیمادنت www.simadent.com