امر به معروف صحیح به این میگن

16,773

امر به معروف خواهر شهید احمد پلارک ،شهیدی که از مزارش بوی عطر به مشام میرسد: شما پاکین ، جواهرین ... نذارین دلهای آلوده شما رو این جوری ببینن شماها ناموس برادر من هستید من دلم نمیاد حتی یه تار موتو کسی ببینه چون ناموس من هستید.