مدیریت ارتباط با مشتری CRM- نشر برآیند

469

دلیل اهمیت CRM و عوامل انتخاب آن در کسب و کارها چیست؟ تبدیل Lead به مشتری که می‌تواند تا 300 درصد افزایش یابد. تکرار خرید مشتری‌ها و وفاداری آن‌ها promote کردن کسب و کار توسط همان مشتری‌ها در این ویدئو تمام نکات مربوط به CRM را می‌توانید از زبان آقای محمودزاده بشنوید و از تجربیات با ارزششان بهره ببرید.

نشر برآیند 66 دنبال کننده
pixel