سلامت دهان و دندان-دکتر محمد علی زارعیان

218

برنامه طبیب با حضور دکتر محمد علی زارعیان با موضوع سلامت دهان و دندان مزه های مختلف چه تاثیری روی سلامت دندان دارند؟ چه مزه هایی با دندان سازگارتر هستند؟ چه مزه هایی بیشترین آسیب را به دندان می زنند؟

doctorzareian
doctorzareian 0 دنبال کننده