آمریکا اعزام THAADب کره جنوبی باوجود مخالفت روسیه وچین

3,425

رادار قوی این سیستم با برد حداکثر 2000 کیلیومتر سواحل روسیه و تا مرکز چینی نیمی از خاک این کشور را دید می زند. نصب آن برای جاسوسی از روسیه و چین و سیستم موشکی این کشورها است نه کره شمالی . ایالات متحده را آغاز کرده است به استقرار سیستم پیشرفته THAAD ضد موشکی دفاع در کره جنوبی، با وجود مخالفت عصبانی از روسیه و چین است. گام می آید بعد از کره شمالی چهار موشک های بالستیک به ژاپن THAAD anti-missile def

گوسفند زبل
گوسفند زبل 1.1 هزار دنبال کننده