مسابقه بهترین خودت باش مدرسه اشتغال شریف

923
این مسابقه در حاشیه نمایشگاه کار شریف و در غرفه مدرسه اشتغال شریف برگزار گردید.
pixel