رقص آذربایجانی پالاتکا گروه اوتلار در شهر تبریز

6,554

Telegram.me/tabrizlinks توسط ساسان کرباسی، علی اکبر نجفی و علی اصغر نجفی در تبریز http://tabrizlinks.mihanblog.com/

شبکه سهند
شبکه سهند 1.2 هزار دنبال کننده