برای استخدام در گوگل به اندازه کافی باهوش نیستید؟

21

اگر فکر می کنید به اندازه کافی برای استخدام در گوگل باهوش نیستید، حتماً این ویدئو رو ببینید. www.yassersoleymani.ir

yassersoleymani.ir 13 دنبال کننده
pixel