سرود انقلابی برپاخیز با متن شعر

6,663
سرود انقلابی که در اصل توسط کارگران شیلیایی تحت عنوان "مردم متحد شکست نخواهند خورد" خوانده شد. متاسفانه اکنون این سرود توسط ضد انقلاب مصادره شده است.
طرفدار313 554 دنبال کننده
pixel