سازمان ملل رسیدگی کند

17
VideoFarhang 29 دنبال‌ کننده
بیانات مقام معظم رهبری به مناسبت ۱۲ تیر ماه روز افشای حقوق بشر آمریکایی/// اشاره به عمده ترین جنایات علنی آمریکا در جهان و عدم پاسخگویی سازمان ملل در این باره و سکوت حقوق بشری آنان
VideoFarhang 29 دنبال کننده
pixel