عوامل چهارگانه سلامتی

49
انواع سلامتی کدامند ؟ سلام ، سلامتی انسان از چهار جنبه زیر قابل توجه بوده و جای بحث دارد : 1- جسمی 2- ذهنی 3- عاطفی 4- معنوی که سلامتی معنوی به سه مورد دیگر معنا داده و باعث توجه بیشتر به آنها می شود. سئوال : در کدام یک از عوامل چهارگانه سلامتی حساسیت بیشتری دارید ؟
pixel