شکسته شدن رکورد سرعت دوچرخه سواری

788
دوچرخه سوار بریتانیایی با طی کردن یک مسیر ۲۰۰ متری با سرعت ۲۸۰.۵۷ کیلومتر بر ساعت توانست رکورد جهانی این رشته ورزشی را بشکند
کلاکت 14.7 هزار دنبال کننده
pixel