نابغه ی گیتاریست

556
هومن بهزادی ۱۰ساله این پسر با ارکسترسمفونیک تهران به رهبری شهرداد روحانی،به روی صحنه رفته است.
pixel