فیلم سینمایی نوری در میان اقیانوس

485

تام (فاسبندر) در سواحل دور افتاده ی استرالیا مسئول فانوس دریایی است، کمی بد تام دلبسته ی دختری بنام ایزابل (ویکاندر) می شود و این دو با هم ازدواج می کنند. مشکل اساسی ای که به زودی گریبانگیر این زوج عاشق می شود این است که آنها نمی توانند بچه دار شوند و نوزادان آنها بیجان بدنیا می آیند

مجله ویدیویی چنگ
مجله ویدیویی چنگ 6.2 هزار دنبال کننده