ایران قطب تولید فرش ماشینی

138
تولید فرش ماشینی مرغوب؛ ایران را به دومین تولید کننده فرش ماشینی در جهان تبدیل کرده است.
pixel