مرور زمان در قلعه ترونگزا در بوتان

130
این ویدئو برای سومیترا پندس در نشنال جئوگرافی است.
pixel