مستند مسابقه فرمانده - فصل 5 - قسمت 7 - نوروز 98

1,905

این مسابقه در قالب رئالیتی شو است که هر قسمت از این برنامه، در یکی از مناطق جغرافیایی کشورمان تولید شده است . در این مسابقه مستند شرکت کنندگان، زندگی در شرایط دشوار را تجربه می کنند و در فضایی نظامی، مراحل مختلف را پشت سر می گذارند.

بچه های قلم
بچه های قلم 1.6 هزار دنبال کننده