لندن

324

در قلب انگلیس شهر لندن قرار گرفته است؛ جایی که خاندان سلطنتی و پارلمان قرار دارند. مهم ترین جاذبه های گردشگری که هر گردشگری در لندن باید ببیند عبارتند از: ساعت بیگ بن، ساختمان پارلمان، قصر باکینگهام، میدان ترافالگار، کلیسای وست مینیستر و برج لندن. رزرو تور انگلیس در: http://nilgamsafar.com/blog/post/76