نمودار ER - آزمایشگاه پایگاه داده - بخش اول

62
مقدمات تحلیل سیستم و نمو دار ER در این ویدئو توضیح داده شده
agazadeh.f 11 دنبال کننده
زیرنظر
%84
کارگردان: مجید صالحی مدت زمان: یک ساعت و 28 دقیقه
زیرنظر
pixel