داغترین های امروز: #جشنواره جهانی فیلم فجر

درس 9 تولید فیلم : حفظ لوکیشن

294

در این قسمت با لوکیشن و عواملی که باید در آن حواسمان بهشان باشد آشنا می شویم و اینکه حفظ و نگهداری لوکیشن چه قدر برای تهیه کننده مهم است. شما می توانید مجموعه تولید فیلم را در www.cinemaamooz.ir یافت کنید.

سینما آموز
سینما آموز 39 دنبال کننده