تلخ تر از یک قهوه فرانسوی؛ تحلیل کامل گرندپری فرانسه 2019

2,931
فرمول یک ایران - سوالات زیادی از شما عزیزان به سمت ما آمد که بیشتر آنها به این مضمون بود که اصلا نیازی به ساخت ویدئو تحلیلی برای گرندپری فرانسه نیست؛ ولی ما برای احترام به کسانی که خواهان دریافت پاسخ به پرسش خود بودند این مقاله را آماده کردیم. خواندن نسخه کامل مقاله تحلیلی، وبسایت فرمول یک ایران F1iran.com
pixel