مظلومیّت یاقوت ۴۸ - بخش۶ - حیطه اختیارات رهبری

354

حیطه ی اختیارات رهبری تا چه حد است؟! / آیا قانون اساسی تعیین کننده ی اختیارات رهبری است یا رهبری خودش در هرجایی که بخواهد ورود پیدا می کند و به قانون کاری ندارد؟! / اصلا رهبری تا چه حد در رفع مشکلات می تواند ورود کند؟! / مجموعه کلیپ های «مظلومیّت یاقوت» با بیانی ساده، نوین و جامع، به پاسخگویی شبهاتی پیرامون دین و سیاست، ولایت فقیه و مسائل روزِ مرتبط با آن ها می پردازد.