انتخابات شورای شهرستان مهر 93

268

انتخابات شورای شهرستان مهر 93 - اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان ساری - جنبش دانش آموزی - زمان : یکشنبه 27 مهر 93 - ساعت 11-14 مکان: شهبند - مسجد امام حسن مجتبی ع منتخبین : محمد هادی قاسمی- علی میری- محمد فتاحی-علیرضا جعفری- سجاد نوروزی- پوریا لعیمی-وهابی - مهرشاد فهیمی-محمد جواد عابدینی- محمدتقی امیری