حضور پیام ابراهیم پور و همسرش در باهمستان

3,456

پیام ابراهیم پور تهیه کننده نقطه های برجسته و همسرش خانم علایی در برنامه باهمستان حضور پیدا کردند. مجری این برنامه حسین کلهر بود.