روایتی از سفر رهبر انقلاب به کشمیر

378

تاثیرات انقلاب اسلامی ایران در بین مردم شیعه و اهل سنت کشمیر، در گفتگو با سید نقی شاه رضوی از نخبگان انقلابی کشمیر