افشاگری دادکان از دخالت ها در فدراسیون فوتبال

196

روایت دادکان از علت برکناری کیروش تا پشت پرده فدراسیون

کلاکت اسپرت 11 هزار دنبال کننده
filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 14
%92
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…
pixel