حکم اعدام برای سلطان خودرو و همسرش

1,957
اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری: در مبارزه با مفاسد اقتصادی به هیچ عنوان کوتاه نمی آییم و تا فساد باشد مبارزه ما ادامه دارد
کلاکت 15.5 هزار دنبال کننده
pixel