شما بیش از نود درصد از منابع اینترنت را نمی بینید!؟

694
در جستجوهایتان به آنچه میخواستید نرسیده اید! فکر میکنید ی جای کار لنگ میزند! کلمات کلیدی جستجو را بد انتخاب کرده اید؟ استراتژی جستجو ندارید؟ فقط سراغ گوگل و حداکثر گوگل اسکولار می روید! خب اشکال از همینجا شروع می شود جایی که اطمینان می کنید به موتورهای جستجوگر یعنی فکر می کنید همه ی آنچه که گوگل نشان میدهد همه ی اینترنت است این ویدئو را ببینید و وب پنهان را بشناسید

سید حسین

3 سال پیش
بسیار عالی... ممنون از اینکه این اطلاعات مهم را با ما به اشتراک می گذارید. لطفاً این برنامه های آموزشی را ادامه و توسعه دهید.
pixel