درمان معجزه آسای دیابت؟گانودرما جایگزین قرص متفورمین و انسولین؟دیابت و دکتر خیرا

425

درمان دیابت نوع 1 آقای محمدرضا کریم زاده که از قهوه های گانودرما تحت درمان زیرنظر کارشناس استفاده می کردن رو با هم میشنویم جهت مشاوره و ثبت سفارش با شماره 09303252173 تماس حاصل فرمایید.