رادیوگرام | ریحانه گی

3,304

بیش از 30 سال از جنگ نظامی و سخت دولت های غربی با جمهوری اسلامی می گذرد اما این نبرد در حوزه های فرهنگی هنوز پایان نیافته است.

خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری تسنیم 2.9 هزار دنبال کننده