سه دایره ارزیابی مفهوم جوجه تیغی

59
این سه مولفه ارزیابی مفهوم جوجه تیغی این مفهوم را به ما می رساند، کسانی که دنبال شغل مورد علاقه خود هستند یا شغلی دارند که از آن راضی نیستند، می توانند از طریق این سه مولفه شغل مورد علاقه آن ها را ارزیابی کرد و در کنار این سه مولفه با زدن تست های خودشناسی دقیقا می توان گفت که به چه شغلی علاقه مند هستند. www.pargass.ir
pixel