کنکور95 با برترین های کنکور - حیدری,صالحی راد,تاج بخش

618
کنکور95 با برترین های کنکور - آریان حیدری, مهدی صالحی راد, عمار تاج بخش, محمد محمدپور, خسرو خسروی منش در دبیرستان غیردولتی فاتح پاسداران - انتهای گلستان اول(مومن نژاد)-پلاک ۹۳ تلفن: ۲۲۵۵۰۶۳۰-۲۲۵۵۰۶۴۲ تارنمای اینترنتی: www.Fateh-Konkor.ir
pixel