ونیر کامپوزیت یالمینیت؟

73

http://mehraddental.ir/ لمینت کامپوزیتی و سرامیکی جهت برطرف کردن زردی و بدفرمی دندانها و طراحی لبخند در دندانپزشکی زیبایی به کار می روند. لمینت سرامیکی و ونیر کامپوزیتی در رنگهای دلخواه فرد از همرنگ دندان تا روشن و خیلی سفید وجود دارند.

clinicmehrad
clinicmehrad 2 دنبال کننده