ثبت آدمک های سنگی روستای وردیچ در میراث طبیعی

162
محسن شیخ الاسلامی معاون میراث فرهنگی استان تهران با حضور واحد مرکزی خبر از ثبت آدم های سنگی روستای وردیج خبر داد. این موضوع در اخبار شبکه پنج و چهار سیما بازتاب داشت.
pixel