پختن تخم مرغ بر روی هزار عدد کبریت

781

ما قصد داریم با استفاده از هزار عدد کبریت هفت عدد تخم را آن هم به شکل نیمرو بپزیم.پس این ویدیو را حتما تماشا کنید.و ببینید چگونه یک نیم رو آتیشی درست میشود.

pixel