توفیق اجباری برای استارتاپ ها

215

برنامه "تجارت الکترونیک با حسین زینی وند" | در سال 98 چه فرصت هایی برای کسب و کارهای نوپا وجود دارد؟