توفیق اجباری برای استارتاپ ها

169

برنامه "تجارت الکترونیک با حسین زینی وند" | در سال 98 چه فرصت هایی برای کسب و کارهای نوپا وجود دارد؟