درس حسابداری و حسابرسی دولتی - جلسه چهارم - بخش اول - دکتر بهنام پور

248
raghebisfahani 15 دنبال‌ کننده
کارشناسی حسابداری- موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی
raghebisfahani 15 دنبال کننده
filimo
خوب، بد، جلف: رادیواکتیو - فصل 1 قسمت 5
%93
گروه ارتش سری پی می برند که کیک زرد در اختیار حسام بوالهوس و گروهش است، که آن را بجای مواد مخدر صنعتی اشتباه گرفته اند. جاسوسان قراری برای آزاد کردن پژمان و سام می گذارند که از آن طریق به محموله کیک زرد دست بیابند، ولی اوضاع طبق نقشه آنها پیش نمی رود ....
pixel