اینرسی و برج سکه ها

1,920
در این آزمایش تعدادی سکه را روی هم قرار می دهیم و به پایین ترین سکه به طور افقی با چاقو ضربه می زنیم. به نظر شما همه سکه های حرکت می کنند یا فقط پایین ترین سکه پرتاب می شود؟
چیستا 904 دنبال کننده
pixel