طراحی بیوانفورماتیکی واکسن www.zistfile.ir

1,296
آموزش گام به گام وپروژه محور طراحی واکسن های پپتیدی با استفاده از ابزارهای بیوانفورماتیکی. در این بسته آموزشی کلیه مطالب از مقدماتی تا پیشرفته توضیح داده شده و در پایان دانشجو میتواند با آموزش داده شده پروژه مستقل انجام و مقاله ISI را تدوین کند. برای تهیه این بسته آموزشی بهwww.zistfile.ir مراجعه کنید واکسن، ایمونولوژی،اپیتوپ، دوره آموزش طراحی واکسن، آموزش رایگان طراحی واکسن، جزوه طراحی واکسن، سیستم ایمنی، بسته آموزشی طراحی واکسن، گارکاه طراحی واکسن، زیست فایل، پکیج طراحی واکسن، واکسن های اپیتوپی،

layth

2 سال پیش
very like
pixel