فیلترپرس اتوماتیک

63

این فیلترپرس اتوماتیک اولین فیلترپرس اتوماتیک ساخته شده در کشور است که به دست مهندسین با تجربه در مجموعه شرکت دانش بنیان صنعتگر ساخته شده است. اطلاعات بیشتر در سایت شرکت موجود است. filter-press.org