فیلترپرس اتوماتیک

402
این فیلترپرس اتوماتیک اولین فیلترپرس اتوماتیک ساخته شده در کشور است که به دست مهندسین با تجربه در مجموعه شرکت دانش بنیان صنعتگر ساخته شده است. اطلاعات بیشتر در سایت شرکت موجود است. filter-press.org
filimo
هم گناه - فصل 2 قسمت 4
%96
داستان سریال هم گناه (همگناه) فصل 2 قسمت 4 (قسمت 16) درباره خانواده بزرگ و قدیمی صبوری است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه هستند. آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel