واکنش کیهان کلهر به کنسل کردن کنسرتهای خواننده ها در این روزها

2,730
ریتم زندگی 21.7 هزار دنبال‌ کننده

کیهان کلهر در کنسرت شب گذشته خود با حاضران درباره وقایع اخیر و اهمیت موسیقی جدی سخن گفت. او گفت: موسیقی جدی، هنر جدی هیچوقت نباید تعطیل شود، زیرا کارش به تفکر واداشتن افراد است نه مسئله دیگر. در این شرایط باید باهم باشیم و به جای عصبانی بودن یا به جای پرخاشگری این جو زمخت و خشن را با موسیقی تلطیف کنیم تا برای همه ما قابل تحمل شود.

ریتم زندگی 21.7 هزار دنبال کننده
pixel