سیستم خشک کن افست

588

چگونگی خشک شدن مرکب در انواع روش های چاپی، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در چاپ افست معمولی با مرکب های رایج، خشک شدن مرکب از طریق اکسیداسیون آن و در مجاورت هوای محیط اتفاق می افتد که این به ماهیت مرکب و فرمولاسیون آن بستگی دارد. در این روش از چاپ، مرکب ها بسته به نوع مرکب و سطح چاپ شونده و شرایط محیط، مدت زمانی را جهت خشک شدن نیاز دارند.