تای و دوئوتای/سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر

133
«تآی» عنوان یک گروه موسیقی مبتنی بر ساز سنتور است که در سال 1389 در فضای پرانگیزه دانشکده موسیقی دانشگاه تهران توسط امیرحسین رئوفی، حمید فروزان و پدرام جوادزاده متولد شد. بارقه های نخستینِ شکل گیری «دوئوتآی» حاصل همنشینی و هم اندیشیِ امیرحسین رئوفی (کارشناس ارشد نوازندگی موسیقی ایرانی) و حمید فروزان (کارشناس ارشد اتنوموزیکولوژی) در سال 1389 در دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران بود. خرید بلیت کنسرت تای و دئوتای در سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر از سایت:www.tiwall.com
pixel