غار زیبای خوربس

3,566

غار خوربس در ساحل جنوبی جزیره قشم واقع شده و مربوط به دوره اشکانی-ساسانی است و یکی از آثار شاخص معماری صخره ای در قشم بوده و شامل دوطبقه است.

pixel